Available courses

ผู้เข้าสอบ

 • ** รับสมัครสอบเฉพาะ แพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้นปีที่ 3 เท่านั้น **

กำหนดการสอบ

จำนวนผู้เข้าสอบ : รอบละ 40 คน

เปิดเลือกช่วงเวลาสอบ : 15 ส.ค. 2565 09:00 น. - 19 ส.ค. 2565 16:00 น.

** รับสมัครสอบเฉพาะ แพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้นปีที่ 3 เท่านั้น **

กำหนดจัดวันสอบทั้งหมด 4 รอบ ดังนี้

 1. รอบที่ 1-1: วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 โรงพยาบาลศิริราช
 2. รอบที่ 1-2: วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 3. รอบที่ 1-3: วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 4. รอบที่ 1-4: วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 โรงพยาบาลศิริราช

รับสมัคร 


ลักษณะของบทเรียน

เป็น Online lecture ทั้งหมด 12 หัวข้อ

ช่วงเวลาเรียน 

 • สามารถทบทวนบทเรียนได้ตลอดเวลา จนถึงวันที่ 
 • เมื่อเรียนครบ 12 หัวข้อ แพทย์ประจำบ้านจะสามารถเข้าไปทำข้อสอบ Post test examination
 • ซึ่งมีเกณฑ์ผ่าน 80% โดยมีโอกาสสอบได้ทั้งหมด 2 ครั้งเท่านั้น
 • ต้องทำการสอบให้ผ่านภายในวันที่ 31 มกราคม 2564 เท่านั้น

ไม่มีค่าสมัครเรียนสำหรับ TCEP EMS commander course


รับสมัคร 


ลักษณะของบทเรียน

เป็น Online lecture ทั้งหมด 12 หัวข้อ

ช่วงเวลาเรียน 

 • สามารถทบทวนบทเรียนได้ตลอดเวลา จนถึงวันที่ 
 • เมื่อเรียนครบ 12 หัวข้อ แพทย์ประจำบ้านจะสามารถเข้าไปทำข้อสอบ Post test examination
 • ซึ่งมีเกณฑ์ผ่าน 80% โดยมีโอกาสสอบได้ทั้งหมด 2 ครั้งเท่านั้น
 • ต้องทำการสอบให้ผ่านภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 เท่านั้น

ไม่มีค่าสมัครเรียนสำหรับ TCEP EMS commander course


รับสมัคร 

ตั้งแต่ 15 พฤศจิกายน 2561 - 30 พฤศจิกายน 2561

ลักษณะของบทเรียน

เป็น Online lecture ทั้งหมด 12 หัวข้อ

ช่วงเวลาเรียน 

 • สามารถทบทวนบทเรียนได้ตลอดเวลา จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562
 • เมื่อเรียนครบ 12 หัวข้อ แพทย์ประจำบ้านจะสามารถเข้าไปทำข้อสอบ Post test examination
 • ซึ่งมีเกณฑ์ผ่าน 80% โดยมีโอกาสสอบได้ทั้งหมด 2 ครั้งเท่านั้น
 • ต้องทำการสอบให้ผ่านภายในวันที่ 30 เมษายน 2562 เท่านั้น

ไม่มีค่าสมัครเรียนสำหรับ TCEP EMS commander course 

TCEP EMS Medical commander และ EMS Director workshop 2565

หลักสูตร EMS Medical Commander ของวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉิน ได้จัดทำ course Core lecture และการลงทะเบียนบน EMS director course สำหรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2 ปีการฝึกอบรม 2565 ในรูปแบบ Online

กำหนดการ

 • เปิดรับสมัคร 1 สิงหาคม 2565 - 30 กันยายน 2565
 • ทำข้อสอบ EMS commander ภายใน 30 กันยายน 2565
 • ทบทวนบทเรียนได้ตลอดเวลา จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

ลักษณะของบทเรียน

เป็น Online lecture ทั้งหมด 14 หัวข้อ

การประเมินผล และเกณฑ์การผ่านการอบรม

 • เมื่อเรียนครบ 14 หัวข้อ แพทย์ประจำบ้านจะสามารถเข้าไปทำข้อสอบ Post test examination
 • เกณฑ์ผ่าน 80% โดยมีโอกาสสอบได้ทั้งหมด 2 ครั้ง
 • ต้องทำการสอบให้ผ่านภายในวันที่ 30 กันยายน 2565

อัตราค่าลงทะเบียน

ไม่มีค่าสมัครเรียนสำหรับ TCEP EMS commander course

ขั้นตอนการสมัครอบรม EMS commander online course และเลือกรอบ EMS director workshop

 1. สมัครบัญชีผู้ใช้ระบบ e-learning - กรอกข้อมูล แล้วกดบันทึก
  • จะมี e-mail ยืนยันตัวตน ให้กดยืนยันจาก link ใน e-mail
 2. ตรวจสอบ และบันทึกข้อมูลในหัวข้อ ข้อมูลฝึกอบรม ให้ครบถ้วน
 3. สมัคร TCEP EMS commander course สำหรับแพทย์ประจำบ้าน ใช้ enrollment key: > tcepems2021
 4. ลงทะเบียนเลือกรอบ EMS director workshop จากรอบที่เปิดจำนวน 3 รอบ (ไม่เกิน 40 คน/รอบ) สามารถเลือก และปรับเปลี่ยนได้ถึง 31 ธันวาคม 2565
  • รุ่นที่ 1 ศิริราช ศูนย์ปฏิบัติการฝึกทักษะระบบจำลอง (SIMSET) ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 10 รพ.ศิริราช
  • รุ่นที่ 2 วชิรพยาบาล อาคารพัชรกิติยาภา ชั้น 3
  • รุ่นที่ 3 ศูนย์สถานการณ์จำลองทางการแพทย์ทหาร ชั้น 3-4 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
 5. เข้าดูเนื้อหา ได้ตั้งแต่ 1 ส.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565
 6. ทำข้อสอบ ภายใน 30 ก.ย. 2565 สามารถทำซ้ำได้ทั้งหมด 4 ครั้ง เกณฑ์ผ่าน 80%
 7. เมื่อผ่านเกณฑ์แล้ว จะสามารถ download certificate และมีสิทธิ์เข้าอบรม EMS director workshop

เปิดเลือกวันสอบ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 9:00 น. 

ปิดรับสมัคร 15 ตุลาคม 2564 เวลา 16:00 น.

จำนวนผู้เข้าสอบ : รอบละ 40 คน

** รับสมัครสอบเฉพาะ แพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้นปีที่ 3 เท่านั้น **

กำหนดจัดวันสอบทั้งหมด 4 รอบ ดังนี้

 1. วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 (สถานที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ)
 2. วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564 (สถานที่โรงพยาบาลศิริราช)
 3. วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564 (สถานที่ โรงพยาบาลศิริราช)
 4. วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 (สถานที่: โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ)

ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท 

โอนเงินมาที่บัญชี  “วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย เพื่อ อฝส.” ธนาคารกรุงไทย 

เลขบัญชี 142-0-25854-0


รับสมัคร 


ลักษณะของบทเรียน

เป็น Online lecture ทั้งหมด 12 หัวข้อ

ช่วงเวลาเรียน 

 • สามารถทบทวนบทเรียนได้ตลอดเวลา จนถึงวันที่ 
 • เมื่อเรียนครบ 12 หัวข้อ แพทย์ประจำบ้านจะสามารถเข้าไปทำข้อสอบ Post test examination
 • ซึ่งมีเกณฑ์ผ่าน 80% โดยมีโอกาสสอบได้ทั้งหมด 2 ครั้งเท่านั้น
 • ต้องทำการสอบให้ผ่านภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 เท่านั้น

ไม่มีค่าสมัครเรียนสำหรับ TCEP EMS commander course


โครงการอบรมความรู้บูรณาการสำหรับแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินและผู้สนใจ จัดการอบรม online ในวันที่ 14-16 มิ.ย. 2564 และเปิดการอบรมผ่าน e-learning ตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย. - 31 ธ.ค. 2564

จำนวนผู้เข้าสอบ : รอบละ 55 คน

** รับสมัครสอบเฉพาะ แพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้นปีที่ 3 เท่านั้น **

กำหนดจัดวันสอบทั้งหมด 3 รอบ ดังนี้

 1. วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 (สถานที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ)
 2. วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563 (สถานที่โรงพยาบาลรามาธิบดี)
 3. วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 (สถานที่ โรงพยาบาลศิริราช)

ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท 

โอนเงินมาที่บัญชี  “วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย เพื่อ อฝส.” ธนาคารกรุงไทย 

เลขบัญชี 142-0-25854-0

เปิดเลือกวันสอบ 21 กันยายน 2563 เวลา 9:00 น. 

ปิดรับสมัคร 25 กันยายน 2563 เวลา 16:00 น.


จำนวนผู้เข้าสอบ : รอบละ 42 คน

วันสอบ

 1. ศุกร์ 26 ตุลาคม 2561 (สถานที่ โรงพยาบาลศิริราช)
 2. เสาร์ 10 พฤศจิกายน 2561 (สถานที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ)
 3. จันทร์ 3 ธันวาคม 2561 (สถานที่ โรงพยาบาลศิริราช)

ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท 

โอนเงินมาที่บัญชี  “วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย เพื่อ อฝส.” ธนาคารกรุงไทย 

เลขบัญชี 142-0-25854-0

เปิดรับสมัคร 25 กันยายน 2561 เวลา 8:00 น. 

ปิดรับสมัคร 1 ตุลาคม 2561 เวลา 16:00 น.

ลงทะเบียนฝึกอบรม  EMTox 2020. ตั้งแต่ 14 ธ.ค. 00:00 น. - 25 ธ.ค. 23:59:59 น. โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

 1. ลงทะเบียน workshopเลือกวันที่ต้องการ (จำกัดจำนวน)
 2. เลือกขนาดชุด Tyvek และรองเท้า
 3. ชำระค่าลงทะเบียนเรียน workshop คนละ 3,000 บาท หน่วยสตางค์เท่ากับเลข ว.สองตัวท้ายของผู้เรียน  โดยโอนเงินมาที่ ธ.กรุงไทย สาขากระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท์ ชื่อบัญชี วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยเพื่อ อฝส. เลขที่บัญชี  142-0-25854-0  และแนบหลักฐานการโอนเงิน
 4. เริ่มศึกษาวิดีโอบรรยาย ได้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 - 14 กุุมภาพันธ์ 2563  โดย ศึกษาหัวข้อวิดีโอบรรยาย 13 หัวข้อ โดยเมื่อศึกษาแต่ละหัวข้อจบแล้ว ให้กดปุ่ม "Finish" เพื่อบันทึกการผ่านการฟังบรรยาย ในหัวข้อนั้นๆ
 5. ทำข้อสอบภาคทฤษฎี ในวัน และเวลาที่ระบุ โดยมีเกณฑ์การผ่าน 80% สามารถทำข้อสอบภาคทฤษฎีได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อหัวข้อ
 6. เข้าร่วม workshop ในวันเวลาที่ระบุ 

เมื่อผ่านทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติแล้ว จึงจะได้รับการบันทึกจบการอบรม และสามารถ download ใบรับรองผ่านการฝึกอบรมได้

ตัวแทนอาจารย์ผู้ประสานการฝึกอบรม: พญ. เกษศิรินทร์ 089-770-7319 Email : kae.meawnum@gmail.com

หลักสูตร Emergency Medical Toxicology สำหรับแพทย์ประจำบ้านปีที่ 2

ขั้นตอนการอบรม EMTox e-learning และ workshop สำหรับแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

 1. ลงทะเบียน workshop เลือกวันที่ต้องการ (จำกัดจำนวน)
 2. เลือกขนาดชุด Tyvek และรองเท้า
 3. ศึกษาหัวข้อวิดีโอบรรยาย 11 หัวข้อ โดยเมื่อศึกษาแต่ละหัวข้อจบแล้ว ให้กดปุ่ม "Finish" เพื่อบันทึกการผ่านการฟังบรรยาย
 4. ทำข้อสอบภาคทฤษฎี ในวัน และเวลาที่ระบุ โดยมีเกณฑ์การผ่าน 80%
 5. จ่ายค่าลงทะเบียน workshop ในวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2561 ทางบัญชี วิทยาลัยแพทย์ฉุุกเฉินแห่งประเทศไทย(บัญชีใหม่) บัญชี ธ.กรุงไทย สาขากระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท์  เลขที่บัญชี 142-0-25853-2 ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท จุดทศนิยมเป็นเลข ว.สองเลขท้าย และนำสำเนาใบเสร็จมาแสดงในวันเข้าเรียน workshop
 6. เข้าร่วม workshop ในวันเวลาที่ระบุ
 7. เมื่อผ่านทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติแล้ว จึงจะได้รับการบันทึกจบการอบรม และสามารถ download ใบรับรองผ่านการฝึกอบรมได้

อาจารย์ผู้ดูแลการฝึกอบรม: พญ. เกษศิรินทร์ 0897707319 Email : kae.meawnum@gmail.com

หลักสูตร EMS commander / EMS director
สำหรับแพทย์ประจำบ้าน ศูนย์กู้ชีพนเรนทรโรงพยาบาลราชวิถี
• ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร : มีนาคม - มิถุนายน ของทุกปี
• กลุ่มผู้สมัคร : แพทย์ประจำบ้านชั้น ปีที่ 2 - 3 ( ปีการศึกษาถัดไป ) จำนวนจำกัด รับไม่เกิน 4 คนต่อรอบ
• ระยะเวลาอบรม (ต่อรอบ) : 4 สัปดาห์
• ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม : ไม่มี
**สถานที่ฝึกไม่มีที่พักให้ กรณีแพทย์ประจำบ้านต้องการที่พักระหว่างฝึกอบรม ต้องประสานงานมาล่วงหน้า

ขอบเขตเนื้อหาการเรียนรู้ :
A. Communication system, radio configuration, dispatch, and communication protocols (Practicebased
learning and improvement, system-based practice)
B. Patient care protocols (System-based practice and medical knowledge)
1. Medical control, system quality assurance, and skill maintenance (System-based
practice and medical knowledge)
2. Transport vehicles (type, availability) (Medical knowledge, system-based practice)
3. EMS administration and Quality assurance methods (System-based practice and
medical knowledge)
C. Education (System-based practice)
1. CPR, first aid
2. EMT training and certification
3. EMS research
D. Disaster medicine (Medical knowledge, system-based practice)
1. Definition of disaster
2. Pre-hospital patient triage methodology
3. Phases of disaster response
4. Disaster medical care
5. Information services
6. Education/training

ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ แพทย์ประจำบ้านจะต้องขึ้นเวรออกปฏิบัติการ ณ ศูนย์กู้ชีพนเรนทร โรง
พยาบาลราชวิถี และออกปฏิบัติการได้ครบตามที่กำหนดในเกณฑ์หลักสูตร และเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการของ
กลุ่มงานครบ รวมทั้งกิจกรรมพิเศษตามที่ได้รับมอบหมาย

ตารางกิจกรรม
• เวรปฏิบัติการ ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 6:00 - 18:00
• กิจกรรมวิชาการ
1. EMS conference ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 9:00-12:00
2. EM Resident conference ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13:00-16:00
3. EMS lecture / Workshop*** เดือนละ 3 ครั้ง ในหัวข้อ
- EMS system
- Prehospital Trauma/ Medical transport equipment & technique
- MCI/disaster management for residents
4. OHCA/IHCA review